Prague Playoffs 2019

Prague Playoffs 2019

Téměř dvoutýdenní pobyt celé naší zlfamily v 02 aréně, to byl již třetí ročník světového parkurového finále Prague Playoffs, kde jsme součástí organizačního výboru a dodavatelem technické produkce a vybavení.

Prague Playoffs se dá považovat jako naše nejvetší akce, byť nejde o tradiční koncertní nebo festivalovou realizaci. Mimo logistiku a produkci se staráme především o technické zajištění v podobě kompeltního riggingu, zvukového odbavení a především nasvícení jak závodního kolbiště, tak doprovodné show. Což obnáší více než 300 světel složených především z portfolia Robe (BMFL, Washbeam, Spiider, Megapointe, Pointe a dálkově odvládaný follow spot systém RoboSpot).

Fotografie a videa

Podobné projekty